Prohlášení Covid na Pilsen Trailu Krkavec


Vzhledem ke covidovým opatřením, která platí od 1.11.2021, je nutné, aby všichni účastníci starší 12 let vyhovovali podmínce O-T-N. (Očkování-Test-prodělaná nemoc). Proto bude nutné před prezentací vyplnit a podepsat prohlášení, které je ke stažení zde. Prosíme, přineste si jej již vyplněné.

Samozřejmě, že toto bude možné i na místě, kde budou formuláře připravené. Do 18-ti let je však potřeba podpis zákonného zástupce.

Pro informaci přikládáme informace k novým opatřením vydané vládou, resp. jejich výtah dle ČUS:

Organizovaný amatérský sport (soutěže, závody) – pořádání utkání, závodů a soutěží je umožněno obecně dle čl. I/13 MO služby ve vztahu ke sportovcům, rozhodčím, realizačním týmům apod., a to s limitací počtu společně sportujících osob, a to na 1.000 v případě vnitřních sportovišť a 2.000 v případě sportovišť venkovních. Nadále platí, že subjekt organizující sportovní přípravu je povinen kontrolovat dodržování podmínek, avšak pouze v případě nepravidelných aktivit či pravidelných aktivit s proměnlivým kolektivem (sportovní utkání, závod, soutěž apod.), kterých se v jeden čas účastní více než 20 osob (pro účely těchto činností má pak výsledek RT-PCR testu i antigenního testu (RAT) platnost 7 dní). Jde-li o akce do 20 osob kontroluje se pouze skutečnost, zda některá z osob vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19.